— с 08:00 до 17:00 г. Лабинск: пр.Курганинский от № 1 до № 45; ул. Мира  от № 214 до №240; ул. Калинина от №167 до №183; ул. Декабристов от №53 до № 82; ул. К.Маркса от №238 до №279; ул. пр.Курганинский от № 1 до № 45; ул. Филатова от № 1до №8; ул.Ангарская от №1 до №29; ул. Огородняя  от №2 до №22; ул. Беломорская от №1 до №30; ул. Онежская от №13 до №30.